The Haryanvi Mashup 5 - Lokesh Gurjar | Gurmeet Bhadana | Desi King | Totaram, Baba | Priyanka NagarThe Haryanvi Mashup 5 - Lokesh Gurjar | Gurmeet Bhadana | Desi King | Totaram, Baba | Priyanka Nagar The Haryanvi Mashup 5 - Lokesh Gurjar | Gurmeet Bhadana | Desi King | Totaram, Baba | Priyanka Nagar

The Haryanvi Mashup 5 - Lokesh Gurjar | Gurmeet Bhadana | Desi King | Totaram, Baba | Priyanka Nagar

2018-September-15
I am Desi World
186,747 Likes
20,768,451 views
05:54
11,691 Dislikes