The Haryanvi Mashup 5 - Lokesh Gurjar | Gurmeet Bhadana | Desi King | Totaram, Baba | Priyanka NagarThe Haryanvi Mashup 5 - Lokesh Gurjar | Gurmeet Bhadana | Desi King | Totaram, Baba | Priyanka Nagar The Haryanvi Mashup 5 - Lokesh Gurjar | Gurmeet Bhadana | Desi King | Totaram, Baba | Priyanka Nagar

The Haryanvi Mashup 5 - Lokesh Gurjar | Gurmeet Bhadana | Desi King | Totaram, Baba | Priyanka Nagar

2018-September-15
I am Desi World
278,488 Likes
40,228,552 views
05:54
19,726 Dislikes